Oosakafu

This is a directory of cities, towns, wards and villages in Oosakafu.

OosakashimiyakojimakuOosakashifukushimakuOosakashikonohanakuOosakashinishikuOosakashiminatokuOosakashitaishoukuOosakashitennoujikuOosakashinaniwakuOosakashinishiyodogawakuOosakashihigashiyodogawakuOosakashihigashinarikuOosakashiikunokuOosakashiasahikuOosakashijoutoukuOosakashiabenokuOosakashisumiyoshikuOosakashihigashisumiyoshikuOosakashinishinarikuOosakashiyodogawakuOosakashitsurumikuOosakashisuminoekuOosakashihiranokuOosakashikitakuOosakashichuuoukuSakaishisakaikuSakaishinakakuSakaishihigashikuSakaishinishikuSakaishiminamikuSakaishikitakuSakaishimiharakuKishiwadashiToyonakashiIkedashiSuitashiIzumiootsushiTakatsukishiKaizukashiMoriguchishiHirakatashiIbarakishiYaoshiIzumisanoshiTondabayashishiNeyagawashiKawachinaganoshiMatsubarashiDaitoushiIzumishiMinooshiKashiwarashiHabikinoshiKadomashiSettsushiTakaishishiFujiiderashiHigashioosakashiSennanshiShijounawateshiKatanoshiOosakasayamashiHannanshiSantougun ShimamotochouToyonogun ToyonochouToyonogun NosechouSenbokugun TadaokachouSennangun KumatorichouSennangun TajirichouSennangun MisakichouMinamikawachiguntaishichouMinamikawachigun KananchouMinamikawachigun Chihayaakasakamura