Naganoken

This is a directory of cities, towns, wards and villages in Naganoken.

NaganoshiMatsumotoshiUedashiOkayashiIidashiSuwashiSuzakashiKomoroshiInashiKomaganeshiNakanoshiOomachishiIiyamashiChinoshiShiojirishiSakushiChikuma ShiToumishiAzuminoshiMinamisakugun KoumimachiMinamisakugun KawakamimuraMinamisakugun NanmokumuraMinamisakugun MinamiaikimuraMinamisakugun KitaaikimuraMinamisakugun SakuhomachiKitasakugun KaruizawachouKitasakugun MiyotamachiKitasakugun TateshinamachiChiisagatagun AokimuraChiisagatagun NagawachouSuwagun ShimosuwamachiSuwagun Fujimi MachiSuwagun HaramuraKamiinagun TatsunomachiKamiinagun MinowachouKamiinagun IijimachouKamiinagun MinamiminowamuraKamiinagun NakagawamuraKamiinagun MiyadamuraShimoinagun MatsukawachouShimoinagun TakamorichouShimoinagun AnanchouShimoinagun AchimuraShimoinagun HirayamuraShimoinagun NebamuraShimoinagun ShimojoumuraShimoinagun UrugimuraShimoinagun TenryuumuraShimoinagun YasuokamuraShimoinagun TakagimuraShimoinagun ToyookamuraShimoinagun OoshikamuraKisogun AgematsumachiKisogun NagisomachiKisogun KisomuraKisogun OutakimuraKisogun OokuwamuraKisogun KisomachiHigashichikumagun OmimuraHigashichikumagun IkusakamuraHigashichikumagun YamagatamuraHigashichikumagun AsahimuraHigashichikumagun ChikuhokumuraKitaazumigun IkedachouKitaazumigun MatsukawamuraKitaazumigun HakubamuraKitaazumigun OtarimuraHanishinagun SakakimachiKamitakaigun ObusemachiKamitakaigun TakayamamuraShimotakaigun YamanouchimachiShimotakaigun KijimadairamuraShimotakaigun NozawaonsenmuraKamiminochigun Shinano MachiKamiminochigun OgawamuraKamiminochigun IizunamachiShimominochigun Sakaemura