Ebinokougen Line ( Hachi Dai ~ Kichimatsu )


13,100 yen

The avarage land market price of railway station area on Ebinokougen Line ( Hachi Dai ~ Kichimatsu ) (JR Kyuushuu) is 13,100 yen / m².

There are 19 stations on Ebinokougen Line ( Hachi Dai ~ Kichimatsu ), and 14 stations have land market value price data.
The average of land market value price of Ebinokougen Line ( Hachi Dai ~ Kichimatsu ) is 13,100 yen / m². Higher stations are Hachi Dai Station (33,700 yen / m²), Nishihitoyoshi Station (29,600 yen / m²) and Dan Station (22,850 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on Ebinokougen Line ( Hachi Dai ~ Kichimatsu ) is -2.66% (decrease).

Hachi Dai Station(33,700yen /m²)Dan Station(22,850yen /m²)Sakamoto Station(13,400yen /m²)Haki Station(4,800yen /m²)Kamase Station(4,800yen /m²)Setoishi StationKairo StationYoshio Station(6,100yen /m²)Shiraishi Station(6,100yen /m²)Kyuusendou StationIsshouchi Station(6,400yen /m²)Naraguchi Station(6,400yen /m²)Watari Station(8,150yen /m²)Nishihitoyoshi Station(29,600yen /m²)Hitoyoshi Station(22,500yen /m²)Oohata Station(12,000yen /m²)Yadake StationMasaki StationKichimatsu Station(6,610yen /m²)

Related railway lines

JR Kagoshima Honsen ( Hakata ~ Hachi Dai )Yunomae LineJR Hisatsu Line ( Kichimatsu ~ Hayato )Ebinokougen Line

Related Cities

Yatsushiroshi KumamotokenKumagun Kumamura KumamotokenAshikitagun Ashikitamachi KumamotokenHitoyoshishi KumamotokenAiragun Yuusuichou Kagoshimaken