Hankyu U


221,053 yen

The avarage land market price of railway station area on Hankyu U (Hankyuudentetsu) is 221,053 yen / m².

There are 28 stations on Hankyu U, and all stations have land market value price data.
The average of land market value price of Hankyu U is 221,053 yen / m². Higher stations are Umeda Station (1,125,000 yen / m²), Nanpou Station (261,000 yen / m²) and Juu San Station (237,000 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on Hankyu U is +1.50% (increase).

Kawaramachi Station(192,000yen /m²)Karasumaru Station(11,000yen /m²)Oomiya Station(215,000yen /m²)Saiin Station(215,000yen /m²)Nishikyougoku Station(215,000yen /m²)Katsura Station(213,000yen /m²)Rakusaiguchi Station(185,000yen /m²)Higashimukou Station(185,500yen /m²)Nishimukou Station(192,500yen /m²)Nagaokatenjin Station(182,500yen /m²)Dai Yamazaki Station(162,000yen /m²)Minase Station(151,000yen /m²)Kanmaki Station(166,500yen /m²)Takatsukishi Station(167,500yen /m²)Tomita Station(165,000yen /m²)Soujiji Station(183,000yen /m²)Ibarakishi Station(197,000yen /m²)Minamiibaraki Station(202,000yen /m²)Shoujaku Station(188,000yen /m²)Aikawa Station(197,000yen /m²)Kamishinjou Station(201,000yen /m²)Awaji Station(202,500yen /m²)Souzenji Station(217,000yen /m²)Nanpou Station(261,000yen /m²)Juu San Station(237,000yen /m²)Umeda Station(1,125,000yen /m²)Settsushi Station(183,500yen /m²)Nishiyamatennouzan Station(177,000yen /m²)

Related railway lines

Keihan HonsenKyoutoshieichikatetsu Karasuma LineKeifukudentetsu Arashiyama HonsenHankyu Uarashiyama LineKyouto LineOosakamonoreeru LineHankyu UOosakashieichikatetsu MidousujiHankyu U

Related Cities

Kyoutoshishimogyouku KyoutofuKyoutoshinakagyouku KyoutofuKyoutoshiukyouku KyoutofuKyoutoshinishikyouku KyoutofuMukoushi KyoutofuNagaokakyoushi KyoutofuOtokunigun Ooyamazakichou KyoutofuSantougun Shimamotochou OosakafuTakatsukishi OosakafuIbarakishi OosakafuSettsushi OosakafuOosakashihigashiyodogawaku OosakafuOosakashiyodogawaku OosakafuOosakashikitaku Oosakafu