Jeeaaruchuuou Honsen ( Toukyou ~ Shiojiri )


367,249 yen

The avarage land market price of railway station area on Jeeaaruchuuou Honsen ( Toukyou ~ Shiojiri ) (JR Higashinihon) is 367,249 yen / m².

There are 53 stations on Jeeaaruchuuou Honsen ( Toukyou ~ Shiojiri ), and 50 stations have land market value price data.
The average of land market value price of Jeeaaruchuuou Honsen ( Toukyou ~ Shiojiri ) is 367,249 yen / m². Higher stations are Toukyou Station (12,000,000 yen / m²), Yotsuya Station (1,400,500 yen / m²) and Shinjuku Station (826,000 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on Jeeaaruchuuou Honsen ( Toukyou ~ Shiojiri ) is -5.80% (decrease).

Toukyou Station(12,000,000yen /m²)Yotsuya Station(1,400,500yen /m²)Shinjuku Station(826,000yen /m²)Kichijouji Station(608,000yen /m²)Mitaka Station(539,500yen /m²)Kokubunji Station(296,000yen /m²)Tachikawa Station(272,000yen /m²)Hino Station(217,000yen /m²)Toyoda Station(202,000yen /m²)Hachiouji Station(230,000yen /m²)Nishihachiouji Station(110,500yen /m²)Takao Station(97,000yen /m²)Sagami Ko Station(30,500yen /m²)Fujino Station(66,500yen /m²)Uenohara Station(66,900yen /m²)Shiotsu Station(40,200yen /m²)Hashikawa Station(40,100yen /m²)Torisawa Station(40,100yen /m²)Saruhashi Station(62,000yen /m²)Ootsuki Station(63,800yen /m²)Hatsukari Station(43,500yen /m²)Sasago Station(27,700yen /m²)Kaiyamato StationKatsunumabudoukyou Station(20,800yen /m²)Shioyama Station(31,000yen /m²)Higashiyamanashi Station(36,400yen /m²)Yamanashishi Station(34,250yen /m²)Kasugaichou Station(36,400yen /m²)Isawaon Line Station(43,300yen /m²)Sakaori Station(49,700yen /m²)Koufu Station(51,300yen /m²)Ryuuou Station(45,600yen /m²)Shiozaki Station(42,850yen /m²)Nirasaki Station(41,350yen /m²)Shinpu Station(46,050yen /m²)Anayama Station(23,400yen /m²)Hinoharu Station(17,750yen /m²)Nagasaka Station(20,900yen /m²)Kobuchizawa Station(18,100yen /m²)Shinanosakai StationFujimi Station(23,700yen /m²)Suzurannosato Station(23,700yen /m²)Aoyagi Station(91,200yen /m²)Chino Station(54,000yen /m²)Kamisuwan Station(49,900yen /m²)Shimosuwa Station(46,750yen /m²)Okaya Station(45,850yen /m²)Midoriko Station(50,950yen /m²)Kawagishi Station(45,000yen /m²)Tatsuno Station(25,100yen /m²)Shinanokawashima Station(25,000yen /m²)Ono StationShiojiri Station(42,350yen /m²)

Related railway lines

JR Toukaidou Honsen ( Toukyou ~ Atami )JR Chuuousen ( Kaisoku )JR Chuuou , Soubu LineToukyoumetoro Marunouchi LineToukyoumetoronanboku LineJR Yamate LineJR Narita ExpressKeio Uinogashira LineSeibu Kokubunji LineSeibu Tamako LineJR Nanbu LineJR Yokohama LineKeio Utakao LineFujikyuukou LineJR Minobu LineYatsugatake Kougen LineJR Iida Line ( Tenryuukyou ~ Tatsuno )Jeeaaruchuuou Honsen ( Nagoya ~ Shiojiri )JR Shinonoi Line

Related Cities

Chiyodaku ToukyoutoShinjukuku ToukyoutoMusashinoshi ToukyoutoMitakashi ToukyoutoKokubunjishi ToukyoutoTachikawashi ToukyoutoHinoshi ToukyoutoHachioujishi ToukyoutoSagamiharashimidoriku KanagawakenUenoharashi YamanashikenOotsukishi YamanashikenKoushuushi YamanashikenYamanashishi YamanashikenFuefukishi YamanashikenKoufushi YamanashikenKaishi YamanashikenNirasakishi YamanashikenHokutoshi YamanashikenSuwagun Fujimi Machi NaganokenChinoshi NaganokenSuwashi NaganokenSuwagun Shimosuwamachi NaganokenOkayashi NaganokenShiojirishi NaganokenKamiinagun Tatsunomachi Naganoken