Toubutoujou Line


197,440 yen

The avarage land market price of railway station area on Toubutoujou Line (Toubutetsudou) is 197,440 yen / m².

There are 38 stations on Toubutoujou Line, and all stations have land market value price data.
The average of land market value price of Toubutoujou Line is 197,440 yen / m². Higher stations are Ikebukuro Station (508,000 yen / m²), Kitaikebukuro Station (476,000 yen / m²) and Shimoitabashi Station (440,000 yen / m²).
The average of Land market value price change of stations on Toubutoujou Line is -3.17% (decrease).

Ikebukuro Station(508,000yen /m²)Kitaikebukuro Station(476,000yen /m²)Shimoitabashi Station(440,000yen /m²)Ooyama Station(429,000yen /m²)Nakaitabashi Station(396,000yen /m²)Tokiwadai Station(395,500yen /m²)Kamiitabashi Station(366,000yen /m²)Toubunerima Station(383,000yen /m²)Shimoakatsuka Station(374,000yen /m²)Narimasu Station(297,000yen /m²)Wakoushi Station(250,000yen /m²)Asagasumi Station(248,000yen /m²)Asakadai Station(221,000yen /m²)Shiki Station(227,000yen /m²)Yanasegawa Station(230,500yen /m²)Mizuhodai Station(185,000yen /m²)Tsuruse Station(170,000yen /m²)Fujimino Station(170,000yen /m²)Kamifukuoka Station(174,000yen /m²)Shin Kawagishi Station(144,000yen /m²)Kawagoe Station(188,000yen /m²)Kawagoeshi Station(188,000yen /m²)Kasumigaseki Station(114,000yen /m²)Tsurugashima Station(106,000yen /m²)Wakaba Station(105,500yen /m²)Sakado Station(105,000yen /m²)Kitasakado Station(103,500yen /m²)Takasaka Station(96,500yen /m²)Higashimatsuyama Station(61,300yen /m²)Shinrinkouen Station(60,850yen /m²)Tsukinowa Station(47,000yen /m²)Musashiranzan Station(46,000yen /m²)Ogawa Machi Station(33,800yen /m²)Toubutakezawa Station(33,100yen /m²)Obusuma Station(27,900yen /m²)Hachigata Station(34,100yen /m²)Tamayodo Station(34,100yen /m²)Yorii Station(34,100yen /m²)

Related railway lines

JR Yamate LineToukyoumetoro Yuurakuchou LineToukyoumetoro Fukutoshin LineJR Musashino LineJR Saikyou LineToubuogose LineJR Hachikou Line ( Komagawa ~ Takasaki )

Related Cities

Toshimaku ToukyoutoBankyouitahashiku ToukyoutoNerimaku ToukyoutoWakoushi SaitamakenAsakashi SaitamakenNiizashi SaitamakenShikishi SaitamakenFujimishi SaitamakenFujiminoshi SaitamakenKawagoeshi SaitamakenSakadoshi SaitamakenHigashimatsuyamashi SaitamakenHikigun Namekawachou SaitamakenHikigun Arashiyamachou SaitamakenHikigun Ogawa Machi SaitamakenOosatogun Yoriichou Saitamaken